top of page
נחל

מסלולי טבע נגישים לכיסאות גלגלים

הינם משאב במחסור במדינת ישראל. ריכזנו עבורכם את המסלולים המוצלחים ביותר בעינינו, שמאפשרים חוויית שהיה משמעותית בטבע

זכרו שגם מסלול נגיש וסלול עלול להפוך ללא נגיש עקב בעיות אחזקה והשפעת עונות השנה. על פי תפיסתנו, אין נגישות מושלמת ואנו מסווגים אותה לשלוש רמות:

נגישות נמוכה

מסלול עם בעיות נגישות רבות.
מומלץ לאלה שכבר היו בכל מקום ומעוניינים לבקר במקומות נוספים למרות המורכבות.

נגישות בינונית

עבור משתתפים בודדים על כסאות גלגלים בתוך קבוצות מגוונות. מתאים יותר לאנשים עם כסאות גלגלים שנדחפים על-ידי מלווים/ הליכונים ולהורים עם עגלות ילדים.

נגישות טובה

מתאימה לקבוצות של מתניידים על כסאות גלגלים וגם לתנועת אנשים עם כסאות ממונעים וכבדים.

בחרו את המסלול המתאים לכם

סמנו אחד או יותר מהקריטריונים המתאימים:

bottom of page