top of page

הנחל נמצא באזור רמת מנשה המאופיין בחורש טבעי, יערות נטועים ושדות מעובדים.
נחל השופט הוא נחל איתן, הזורם לאורך כל ימות השנה הודות למעיינות הנובעים לאורכו, ביניהם: עין ריחאניה, עין פורר ועין חשרת. יחד עם זאת לאחר רדת הגשמים, מתגברת זרימת הנחל והוא מתמלא בבריכות קטנות עם מים צלולים. השביל הסלול נמצא בסמוך לנחל ובתוך החורש ועובר ליד נקודות עניין רבות כגון: מערות, טחנת קמח, מפלי מים, צמחיית נחלים ועוד. המסלול הונגש מחדש וכיום פתוח המסלול המעגלי הנגיש.
באתר חניות נכים מסודרות ורבות.
לאורך שבילי ההליכה ישנן פינות ישיבה רבות.
לא קיימת ירידה נגישה למים.

bottom of page