top of page

נהר הירדן הצפוני שימש פעמים רבות לאורך ההסטוריה כגבול ונקודת מעבר - בפעם האחרונה בין ישראל לסוריה, ולפני כן בין האמפריה הבריטית לצרפתים. במצד עתרת, אשר הוקם בתקופה הצלבנית, ישבו נזירות מנזר בנות יעקב וגבו דמי מעבר מהחוצים את הנהר. אפיקו של נהר הירדן שונה בעקבות פעולות האדם ובמסלול זה נתרשם מאחד המקטעים ששימרו את נופו המקורי של הנחל.
במקום שביל סלול מהחניה התחתונה (הדרומית) של המבצר. השביל יורד בשיפוע תלול וממשיך כמה עשרות מטרים מרשימים לצידו של הירדן. השביל אינו עולה למבצר. במקום אין חניות נכים והמעבר מהחניה לשביל על דרך עפר.

bottom of page