top of page

מגדל צדק שמר על 'מעבר אפק', שחלש על דרך הים הקדומה שעברה בין ביצות מישור החוף להרי השומרון. בתקופת החשמונאים התקיים במקום כפר יהודי בשם מגדל אפק, שממנו שרדו בעיקר מערות קבורה. כיום ניצבת במקום מצודה גדולה שנבנתה בימי הצלבנים והתורכים. נהנה מתצפיות נפלאות על גוש דן ומפריחה בשלל צבעים בעונה.
הדרך הנגישה באתר נקראת "דרך המצודה" - עימה נקיף עימו את חומות המבנה ונרד מטה בשביל של כ-500 מטר הצופה למערב.
נהנה מתצפיות על ברכות החורף (בעונתן), המחצבות, ומערות הקבורה ובריכות האגירה הקדומות.

bottom of page