top of page

ניסע בדרך סלולה המתרוממת מבקעת הירדן ומובילה אותנו אל רמות הבזלת של הגליל התחתון, בסופה נגיע לגן לאומי כוכב הירדן. ממש כמו הצלבנים, נסתובב בשבילי המצודה ובחדריה השונים. נעמוד על הגשר העובר מעל החפיר ההיסטורי ונתפעל מגובהו. בתצפית מחומות המצודה לכיוון מזרח נהנה מהנוף עוצר הנשימה של הרי אדום במדינת ירדן.
לאחר השלמת הסיבוב המעגלי במצודה נחזור בדרך שבה הגענו, בגשר מעל החפיר. שימו לב - הכניסה הראשונה לשערי המבצר צרה יחסית (אך עומדת בתקן), ולאחריה שאר המעברים רחבים יותר.
באתר ישנה פינת פיקניק נגישה אחת (נכון ל-2023).

תמונות: יניב כהן, רשות הטבע והגנים.

bottom of page