top of page

חזונו של דוד בן גוריון היה להפריח את הנגב, ואת ביתו בנה בקיבוץ שדה בוקר. כיום, תורנו לראות את מרחבי הנגב המופלאים נפרסים על מול עינינו. נטייל בטיילת המדברית אשר עוברת באחוזת הקבר של פולה ודוד בן גוריון, במדשאות הירוקות מלאות היעלים המובילות אליה, ובתצפית הפנורמית המרהיבה לכיוון בקעת צין.
חלקו הראשון של המסלול - מחניית אחוזת הקבר ועד לקבר, ניתן ללכת אותו במסלול הלוך חזור או מעגלי (כ-400 מ'). לאפשרות ארוכה יותר ניתן גם להמשיך לאורך הטיילת לטיול נגיש לאורך מצוקי נחל צין, שאורכה כ- 1.6 ק"מ עד סוף השביל הנגיש וחזרה לנקודה בה ניתן לרדת עם כיסא גלגלים לנקודת איסוף. לאורך המסלול נקודות מנוחה ותצפית מוצלות.

bottom of page