top of page

במקום שבו נחל חדרה רחב הידיים פוגש את הים התיכון, הוקם פארק ובו גשר גדול וטיילות משני צידי הנחל. לאורך השביל ישנן פינות ישיבה שמהן ניתן לראות צמחיית נחלים, דגה, עופות מים שונים, את חוף הים וכמובן- את תחנת הכוח עם הארובות הגדולות.
שביל נוח העובר משתי גדות הנחל ועל הגשר המרשים.
במקום נקודות צל מעטות, והשירותים הנגישים לא תמיד פתוחים - אם הם נעולים אפשר ליצור קשר עם הנהלת הפארק לפתיחתם (נכון ל-2023).

bottom of page