top of page

נבקר בשרידי עירם המרשימה של הנבטים ונתרשם מתנאי החיים שהקיפו אותם מול נופי המדבר. העיר עובדת הוקמה לפני כ-2,300 שנה וקישרה את נמלי עזה לעיר פטרה שבירדן. בין כל המקומות חיברה דרך הבשמים המפורסמת, בה הובילו הנבטים סחורות שונות, ביניהם סחורות מור ולבונה שהעניקו להם את הונם בעולם העתיקה. במסלול נראה מגדל מהתקופה הרומית, גת ביזנטית ואת שרידי הרובע הביזנטי. דגם של עתיקות האתר נמצא במבואת הכניסה, שבה גם חיזיון וחנות עם תוצרת אמנים מקומיים.
באתר ישנן בעיות נגישות - אורך המסלול הסלול הוא עשרות מטרים בודדים מהחנייה, בעוד שבילים נוספים המוגדרים כנגישים הינם עם מצע אדמה וחצץ, ומדרגות של כמה ס"מ שנוצרו משילוב של קורות עץ במסלול הנגיש ועוד.
למגיעים למקום בכיסא גלגלים אנו מציעים לקחת בחשבון שהליכה על המסלול ה-"נגיש" אפשרית עד למצודה, מנקודה זו ואילך אנו לא ממליצים להתקדם.

bottom of page