top of page

שמורת החצבני הינה שמורה יפיפיה ובה עובר נחל החצבני שהוא אחד משלושת מקורות הירדן. שמו העברי של הנחל הוא שניר וזרימתו מתחילה כבר בלבנון. ההליכה במסלול לצד, בצל עצי אקליפטוס, שיחי פטל והרדופים. השביל מגיע אל מפלון ובריכות שיכשוך, בהם ניתן לעצור ולהנות משפע המים והזרימה.
השביל הנגיש בנוי אספלט המתחלף לעץ באזור המפלון, שבילים אחרים בשמורה עשויים מצע מהודק.
המסלול הנגיש הינו קצר ומגיע עד בריכת השכשוך בלבד, מבלי לעבור ליד הנחל עצמו, ומשום כך דורג ברמת נגישות נמוכה.

bottom of page