אגן העיר העתיקה בירושלים

אגן העיר העתיקה בירושליםהנגישות בערים עתיקות בכלל, ובירושלים בפרט, מורכבת ביותר. רוחב הסמטאות, מדרגות מרובות ובעיקר מרקם האבן עליו מטיילים, הופך את הניידות למסורבלת מאוד עבור אנשים המתקשים בהליכה. צוות מיוחד של עיריית ירושלים , בו שותף גם מנכ”ל עמותת לטם עמוס זיו,  פועל להנגשת אזורים מסוימים באגן העיר העתיקה לתושבי המקום ולתיירים הרבים המבקרים בשעריה. עבודתו של עמוס בצוות מתמקדת בהיבט הפדגוגי ובהנגשת ההדרכה לתיירים ולמבקרים בעיר.
מרכז ההדרכה של לטם בירושלים מדריך סיורים נגישים בעיר , תוך הנגשת המסלולים הן מבחינה פיזית והן מבחינה מתודית לקהל היעד.