פרויקטים

gatMayaעמותת לטם מפעילה פרוייקטים הנותנים מענה למגוון רחב של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
הפרוייקטים מתחלקים לשני תחומים:
פרוייקטים חינוכיים המותאמים לקבוצות שונות באוכלוסיה ונותנים מענה לצרכים החברתיים, הפיזיים והלימודיים של המשתתפים בהם.
פרוייקטים מבניים המאפשרים בנייה והקמה של מתקנים נגישים לפעילות בטבע.
הפרויקטים נתמכים על ידי ממשלת ישראל, קרנות בארץ ובעולם, עסקים ותורמים פרטיים.