top of page

אגם ירוחם נקווה מאחורי סכר גדול שנבנה בשנות ה-50. הסכר תופס את מי השיטפונות החורפיים של נחל רביבים. אליהם מצטרפים מים מושבים של העיר ירוחם וכך נוצר אגם מים לנוי ולנופש הפעיל לכל אורך עונות השנה. האגם מוקף צמחייה ירוקה, ובחורף שוהות בו ציפורי מים רבות.
השביל עובר לצד האגם, לאורכו ישנן נקודות תצפית יפות על המים ועל הציפורים, הרבות, ואורכו הוא כקילומטר. באתר שירותים נגישים נעולים, יש לתאם מראש עם הפארק את פתיחתם.

bottom of page