top of page

פארק הירקון הינו פנינת טבע יחודית בלב המרכז. מסלול שבע טחנות נע לאורכו של הנחל בשביל אספלט רחב. השביל ברובו אינו מוצל אך ישנם נקודות צל לאורך הדרך. ניתן להבחין בשרידי טחנות קמח מתקופות קדומות אז השתמשו התושבים במי הנחל להפעלת הטחנות בכח המים. כמות המים שבנחל הלכה והצטמצמה עם השנים בעקבות השאיבה. בשנים האחרונות מתקיימות פעולות לשיקום הנחל. השביל עובר בינות הצמחייה העשירה והמגוונת ובין בתי גידול שונים.
המסלול הנגיש - הדרך סלולה ורחבה. הגישה לתצפית סלולה בשיפוע תלול ללא מאחזי יד.
לאורך המסלול אין ספסלי מנוחה.
באתר יש שני תאי שירותים - האחד מצפון לתצפית והשני מדרום לתצפית.

bottom of page