top of page

הנחל ניזון ממי שלגים וגשמים היורדים בהר החרמון ונחשב לאחד ממקורות המים השופעים בישראל. בטיול בנחל ניתן לראות צמחיית נחלים, עצים מרשימים וכמויות מים רבות.
המסלול הנגיש בתל-דן הינו הלוך וחזור. המסלול בשביל מוצל לאורך הנחל, ישנם שני גשרים העוברים מעל פלגי הדן ובסוף המסלול מגיעים לבריכת שכשוך.
ישנה אפשרות נגישה לכניסה למים.
החלק הנגיש המחבר בין בריכת השכשוך לתל ההיסטורי הינו בעל שיפוע תלול, החורג מהתקן ואין שביל נגיש הנכנס לתל עצמו.
לאורך השבילים הונגשו פינות ישיבה למנוחה, קיים שילוט הכוונה וזיהוי, שלטי הסבר ודגמים.

bottom of page