top of page

בנחל מערות ישנן מספר מערות אשר שימשו את האדם הקדמון בתקופה הפרה-היסטורית והממצאים בהן היוו פריצות דרך משמעותיות בחקר התחום. במערה הנגישה לכיסאות גלגלים, ניתן לראות מיצג אור-קולי על חיי היומיום של האדם הקדמון הצייד-לקט, ומהדרך אליה נשקף נוף הים התיכון ומטעי הבננות הרבים.
מקטע של כ-200 מטר הלוך וחזור, בעליה תלולה (החורגת מהתקן) המובילה למערה המרכזית בה מוקרן החיזיון. ישנם שולחנות נגישים במבואת הכניסה ובאיזור הפיקניק בתוך האתר.

bottom of page