top of page

מי הנחל צלולים ומזמינים וטמפרטורת המים קבועה ועומדת על 24 מעלות כל השנה!
השביל עובר לאורך הנחל ובסמוך אליו. בגדות הנחל גדלה צמחיית נחלים מרשימה וברקע נופו של הגלבוע והעמק. השביל ממשיך עד לתל שוכה, וחוזר חזרה באותה הדרך בה הגענו.
השביל חשוף ברובו לשמש.
יש שירותים נגישים בכניסה של "חניון פארק המעיינות" בשעות הפתיחה של הפארק, בתחילת המסלול.

bottom of page