top of page

גבעת יונה שבאשדוד קיבלה את שמה ממסורת מקומית הקושרת את המקום לסיפורו של יונה הנביא. מהגבעה ניתן להביט אל עבר הים ואל האוניות העוגנות בנמל. מהגבעה נירד לשביל שלאורך נחל לכיש, אשר לצידו עצי תות וצמחיית נחלים ענפה הגדלים בגדות הנחל, ואפילו פינת חי חינמית. לאחר ששנים זוהמו ממי שפכים, בשנים האחרונות טוהרו מי הנחל - אך הם עדיין אסורים לרחצה. נסיים את המסלול עם נופה של נקודת מפגש הנחל עם הים.
המסלול סלול ואורכו כקילומטר במגמת ירידה. לאחר סיום טיילת הנחל ניתן להתחבר לטילת חוף הים הנגישה. כמה מאות מטר דרומית, נמצא גם את חוף אורנים שבו הסדרי נגישות לכניסה למים.
בטיילת הנחל יש תא שירותים אחד נעול, יש לפנות לפארק מראש כדי לתאם פתיחה.

bottom of page