top of page

אל מול חופו של ים המלח, חיה בתקופת הבית השני קהילה יהודית מתבודדת ומסתורית. באתר האריכאולוגי קומראן נוכל לטייל בין שרידי הישוב בו חיו ולגלות את אורח חייהם המיוחד - היכן אכלו, היכן שתו, ואיך שרדו את החום הרב. בקומראן התגלו המגילות הגנוזות המפורסמות, אשר העתיקה שבהן מתוארכת למאה השלישית לפני הספירה! מלבד הסיור בין העתיקות, באתר ישנו מיצג אור-קולי ומוזיאון המציגים את סיפור המקום.
מסלול מעגלי של כ-500 מ'. במקום פינות צל מועטות, והטיול בו אינו מומלץ בחודשי הקיץ.

bottom of page