top of page

ההליכה בין השבילים המסודרים של שמורת טבע עין אפק, מלווה בנוף הביצות הפראי והמיוחד על אפיקו של נחל נעמן. כבר בתקופה הרומית נבנתה טחנת הקמח המרשימה שבכניסה לאתר, אשר רוב שרידיה מהתקופה הצלבנית, ועל גגה עמדת תצפית בריטית! לצד ההיסטוריה העשירה, נתפעל מהטבע המרשים - בריכות עם שפמנונים וצבים, ציפורים נודדות וצמחיית מים מגוונת.
מבואת טחנת הקמח אינה נגישה, אך ישנה כניסה נגישה לחלל הסרט. שביל הביצה העובר מעל המים אינו אפשרי למעבר כיסא גלגלים.

bottom of page