top of page

השמורה קיבלה את שמה מגמלא העתיקה, ששרידיה בראש הר בצורת דבשת גמל. סיפורה של העיר הוא חלק מתחילתו של המרד הגדול של היהודים מול הרומאים, אשר סופו בנפילת מצדה במדבר יהודה הרחוק. השביל עובר בשרידי כפר ביזנטי, דרך תצפית הנשרים (שכמעט ונעלמו מנופי ארצנו) ומסתיים בתצפית על העיר העתיקה.
מסלול הטיול מתון ומעגלי, למעט הירידה לתצפית הנשרים בה שיפוע החורג מהתקן. בעונת הקיץ הצל במסלול מועט ובחורף מנשבות במקום רוחות חזקות.

תמונות: יניב כהן ואבירם שני, רשות הטבע והגנים.

bottom of page