top of page

נחל אלכסנדר נקרא על שם סוחר אבטיחים עשיר מהמאה ה-19. האיזור עבר תהליך שיקום משמעותי לאחר זיהומו והפך לפנינה של ממש. נכיר את צמחיית הנחלים ואת החי במים, ואם יתמזל מזלנו נראה צבים רכים - בעל חיים נדיר שחי באיזור.
המסלול הינו מסלול מעגלי של כ-400 מ' במקטע של גשר הצבים. העליה למגדל התצפית אינה נגישה.

bottom of page