נציבות שוויון זכויות

מטייל בעל לקות ראיה, בנחל השופטבמסגרת תיקון לחוק הנגישות, הוקם צוות במסגרת “נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות” במשרד המשפטים שתפקידו קביעת התקנות לנגישות בשטחים פתוחים. הצוות כלל אנשי מקצוע מהתחומים המשפטיים והאדריכליים לצד נציגי הגופים הירוקים, ובהם עמוס זיו, מנהל עמותת לטם.

מטרת פעילות הצוות הינה מציאת האיזון הנכון בין כללי הנגישות ההנדסיים-אדריכליים המקובלים, לבין הצורך בשימור הטבע והשטחים הפתוחים. בצוות נידונו דילמות רבות בכל הקשור במתח הקיים בנושא שימור מול פיתוח באתרי טבע. בסיום עבודת הצוות הועברו התקנות לכנסת לחקיקה. לקריאת הבלוג של יהודה מירון על נגישות בשטחים פתוחים, לחץ כאן.

בסוף נובמבר 2013 נערך כנס בשם “כולל שירות”. הכנס עסק ביישום תקנות הנגישות החדשות שיצאו בחודשים האחרונים. במהלך הכנס הציגו גופים שונים את פעילותן הברוכה כשהמשותף לכולן הוא הנגשה- פיזית וקוגניטיבית. מסתבר שיותר מוסדות וגופים בארץ רואים בנגישות עיקרון שחשוב וצריך ליישם, אם על ידי הנגשת הגישה למקומות שונים ואם על ידי הנגשת התכנים השונים המועברים במוסדות הנ”ל. עמותת לטם הציגה בכנס מספר דרכים בהן היא מנגישה את הטבע לאנשים עם צרכים מיוחדים- הן על ידי שימוש בעזרים מיוחדים המפשטים ומבהירים תכנים שונים והן על ידי סיוע בהנגשה פיזית של אתרי טבע שונים. לקריאת תקציר ההרצאה בנושא, לחץ כאן.