הכרה ממסדית

שר הרווחה יצחק הרצוג, ראש מ.א מגידו חנן ארז ויו"ר העמותה סורין הרשקו בעמק השלום

יצחק הרצוג, ראש מ.א מגידו חנן ארז ויו”ר העמותה סורין הרשקו בעמק השלום

לטם הינה עמותה שלא למטרות רווח. העמותה רשומה ברשם העמותות ועומדת בכל דרישות החוק. לטם נתמכת ומפוקחת על ידי משרדי ממשלה ובהם: משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות ואישור תרומות לעניין מס הכנסה עפ”י סעיף 46.

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם:

פרופ' דניאל הרשקוביץ, שר המדע חותם על עצומה למען הנגישות בטבע

פרופ’ דניאל הרשקוביץ, חותם על עצומה למען הנגישות בטבע

משרד החינוך
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
המשרד להגנת הסביבה
משרד הבריאות
ועדת העזבונות
הקרן הקיימת לישראל, JNF
הסוכנות היהודית
הג’וינט
הביטוח הלאומי
יחידת מורות חיילות, צה”ל
מועצה אזורית מגידו
מט”ח – מרכז לטכנולוגיה חינוכית
מכללת אורנים
החברה להגנת הטבע

דוחות ובקרה