התומכים שלנו

ביקור ב JNF בעמותת לטם,2013

ביקור ב JNF בעמותת לטם

פעילות עמותת לטם מתאפשרת הודות לתמיכות ממשלתיות ולתרומתם הנדיבה של קרנות, עסקים ותורמים פרטיים מהארץ ומהעולם.

ברנדה ג'ונסון, חברת ארגון הJNF עם חיילות לטם, 2013

ברנדה ג’ונסון, חברת ארגון הJNF עם חיילות לטם

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם:

קרנות

קרן אריסון
קרן קיסרר
קרן שלם
קרן עזריאלי
קרן רודרמן
קרן ינקו אהרונסון
קרן זארו
השגרירות הנוצרית
הקרן לפיתוח שירותים במוסד לביטוח לאומי
הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי

משרדים ממשלתיים

משרד החינוך
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
המשרד להגנת הסביבה
משרד הבריאות
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
משרד התיירות

שיתופי פעולה

ועדת העזבונות
הקרן הקיימת לישראל, JNF
הסוכנות היהודית
הג’וינט
יחידת מורות חיילות, צה”ל
מועצה אזורית מגידו
מט”ח – מרכז לטכנולוגיה חינוכית
מכללת אורנים
החברה להגנת הטבע