צור קשר

סריקת התמונה תחבר אתכם לאפליקציית waze שתיקח אתכם למשרדי לטם ביקנעם

סריקת התמונה תפנה אתכם לאפליקציית waze – היישר למשרדי לטם ביקנעם

סריקת התמונה תפנה אתכם לאפליקציית waze- היישר למשרדי לטם בירושלים

סריקת התמונה תפנה אתכם לאפליקציית waze- היישר למשרדי לטם בירושלים

מרכזייה ארצית:    074-7035130

לטם צפון


פקס: 153-4-9592198
דואר אלקטרוני: office@lotem.net

לטם ירושלים

פקס: 153-2-6310502
דואר אלקטרוני: jerusalem@lotem.net

לטם דרום

דואר אלקטרוני: darom@lotem.net

מען למשלוח מכתבים:
עמותת לטם
ת.ד 303, עמק השלום,
יקנעם מושבה
מיקוד: 20600

*

*

*
*

*

*= שדה חובה